ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search
Loading...
កុំដុសធ្មេញរបស់អ្នកញឹកពេក

កុំដុសធ្មេញរបស់អ្នកញឹកពេក

9

អ្នកត្រូវដុសសម្អាតធ្មេញ ប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថា អ្នកត្រូវដុសធ្មេញញឹកញាប់ពេកនោះទេ ពីព្រោះវារឹតតែធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកមានបញ្ហា ឬឆាប់ពុកទៅវិញនោះទេ។

កុំដុសធ្មេញរបស់អ្នកញឹកពេក

ចូរជ្រើសរើសច្រាសដុសធ្មេញដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។

ក្រៅពីនេះ ចូរកុំប្រើច្រាសច្រើនជាង ៣ ខែ នោះហើយជាដែនកំណត់។

គ្រូពេទ្យណែនាំឲ្យអ្នកដុសធ្មេញពីរ ឬបីដងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ការដុសច្រើនជាងនេះគឺមិនល្អនោះទេ។

Loading...


Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...